Subscribe to Sindikatu

Datu espazial berria: MENDIKO ESKUALDEAK ETA PARTZUERGOAK

Datu espazial berria: MENDIKO ESKUALDEAK ETA PARTZUERGOAK

 

Mendiko eskualdeen irudiaMendiko eskualdeak:

Mendiko eskualdeak definitzeko garaian kontutan hartu diren faktoreak azalera eta artifizializazioa izan dira. Bi pausotan burutu da azterketa:

  1. Lurralde artifiziala ezabatu da, landa lurra bakarrik utziz (SIOSE-tik)
  2. Lur Eredu Digitaletik (LED) malden mapa kalkulatu eta %20ko malda baino gehiagoko zonaldeak hartu dira kontutan.

Bi aldagai hauek dituzten zonaldeen azalera kalkulatu ondoren, eskualdeko azaleraren erdia baino gehiagok ezaugarria hauek dituztenak hartu dira mendiko eskualde bezala.

 

 

Partzuergoak:

Mugakide diren udalerriek larreen erabilera eta aprobetxamendua araupetzeko egindako itun edo hitzarmenez sortzen dira partzuergoak.

Euskal Herrian Nafarroan daude gehienbat.